Stilla natt

Stilla natt

Stilla natt är en tysk julsång från 1818, text av Joseph Mohr och musik av Franz Gruber.
Låten översattes till svenska av Carl Oscar Mannström år 1915 och av Edvard Evers 1917.
Låten sägs vara översatt till 300 språk och är den mest spridda julsången alla kategorier.

 

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord,
Rymden ljuder av glädjens ord.
Kristus till jorden är kommen,
Eder är frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
Nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.